Infoskærme skal øge patienternes tryghed og viden

Amager og Hvidovre Hospital
7 views
Mere en 500 tv-skærme i Region Hovedstadens ambulatorier og akutmodtagelser skal hjælpe patienter og pårørende med information om fx den forestående undersøgelse eller behandling samt ventetid.